Đây cũng chính là giải pháp chia nhỏ căn hộ thông minh và hiệu quả, đang được đang được phổ biến và ưa chuộng tại các quốc gia phát triển như Mỹ, Úc, Singapore. Và bây giờ đã có mặt tại Việt Nam